Validation and Regulatory Issues for Sample Preparation in: Comprehensive Sampling and Sample Preparation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Validation and Regulatory Issues for Sample Preparation in: Comprehensive Sampling and Sample Preparation

Abstrakt

W rozdziale opisano podstawowe terminy związane z walidacja procedury analitycznej. Szczególnie zwrócono uwagę na etapy pobierania i przygotowania próbek do analizy. Podano także rolę i znaczenie poszczególnych składowych procesu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Comprehensive Sampling and Sample Preparation strony 699 - 711
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Validation and Regulatory Issues for Sample Preparation in: Comprehensive Sampling and Sample Preparation// Comprehensive Sampling and Sample Preparation/ ed. ed. J. Pawliszyn. Oxford: Elsevier, 2012, s.699-711
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 224 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi