Vibration surveillance of dynamic systems and production processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Vibration surveillance of dynamic systems and production processes

Abstrakt

Praca dotyczy poszukiwania sposobów minimalizacji poziomu drgań podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących określone procesy robocze. Do modelowania dyskretnego wykorzystano metodę elementów skończonych. Rozważano dynamikę niestacjonarnego dyskretnego układu sterowanego, którego zachowanie opisano we współrzędnych uogólnionych, jak również - układu hybrydowego. Ten ostatni uzyskano dzięki wyodrębnieniu z całości podukładu stacjonarnego, opisanego we współrzędnych modalnych. Rozważania zilustrowano przykładami nadzorowania drgań kolejowej wagi pomostowej podczas dynamicznego ważenia wagonów, a także - nadzorowania drgań za pomocą sterowania predkością obrotową wrzeciona, w procesie skrawania smukłym frezem trzpieniowym. Wyniki symulacji komputerowych oraz badań doświadczalnych na frezarce VMC FADAL 4020HT potwierdziły skuteczność proponowanych metod nadzorowania.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kaliński K.: Vibration surveillance of dynamic systems and production processes// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi