Modal control at energy performance index in reduced non-conservative system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modal control at energy performance index in reduced non-conservative system

Abstrakt

W pracy rozważa się drgania niestacjonarnych układów mechanicznych modelowa-nych dyskretnie. Jednym ze sposobow nadzorowania tych drgań jest sterowanie optymalne przy energetycznym wskażniku jakości. Tymczasowe założenie o stac-jonarności układu daje możliwość wyznaczenia w trybie on-line optymalnego sygnału sterującego poszczególnymi postaciami drgań swobodnych układu a nas-tepnie - sterowanie układu niestacjonarnego wyznaczonym sygnałem. Podejście proponowane w pracy uwzględnia również efekt rozproszenia energii w ukła-dzie. Jeżeli nie są znane wszystkie parametry układu drgającego, zachodzi konieczność redukcji modelu układu. Jest to uzasadnione, gdy składowe posta-ci drgań swobodnych odpowiadające współrzędnym podukładów o nieznanych para-metrach są pomijalnie małe. Rozważania zilustrowano przykładem nadzorowania kolejowej wagi pomostowej podczas ważenia przejeżdzającego przez nią wagonu.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Współczesne zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych strony 108 - 1115
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi