Visualization in Matehmatics Teaching - Some examples of supporting the students'education - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visualization in Matehmatics Teaching - Some examples of supporting the students'education

Abstrakt

Na całym świecie prowadzi się badania nad wykorzystaniem multimediów w dydaktyce matematyki. Rewolucja cyfrowa jest impulsem do zmiany podejścia do nauczania i metod uczenia się. Oczywiście nowe technologie nie wyeliminują czy nie zastąpią wszystkich tradycyjnych środków nauczania.Studenci, aby zostać dobrymi, konkurencyjnymi na rynku pracy inżynierami, muszą poznać wiele, czasem bardzo zaawansowanych mechanizmów z zakresu matematyki. Przede wszystkim jednak muszą zyskać solidną podstawę teoretyczną, wyrobić sobie prawidłowe intuicje z zakresu podstawowych pojęć matematycznych i ich powiązań. Tu doskonałym, aczkolwiek stosowanym z rozwagą wsparciem, mogą zostać najnowsze technologie. Wizualizacje, moc obliczeniowa i coraz bardziej fukcjonalne oprogramowanie może stanowić znakomite uzupełnienie tradycyjnego kształcenia. Pozwoli to na kształtowanie u studentów prawidlowych intuicji matematycznych, ułatwi wykonywanie żmudnych obliczeń, pozwoli na poszerzanie wiedzy u zdolnych studentów i uzupełnianie braków w wiedzy u studentów z problemami w uczeniu się. Przemyślane, rozsądne włączanie używania komputerów w podstawową edukację matematyczną studentów studiów technicznych daje im nie tylko niepowtarzalną szansę pogłębiania wiedzy, ale i uczy ich otwartości i elastyczności w posługiwaniu się nowymi technologiami. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystywania darmowego oprogramowania przy omawianiu pewnych zagadnień z zakresu matematyki na technicznych kierunkach studiów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Use of E-learning in Developing of the Key Competences. strony 223 - 239
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dąbrowicz-Tlałka A., Guze H.: Visualization in Matehmatics Teaching - Some examples of supporting the students'education// Use of E-learning in Developing of the Key Competences./ ed. ed. E. Smyrnowa-Trybulska. - University of Silesia in Katowice Faculty of Ethnology and Sciences of Education in cieszyn. Katowice-Cieszyn: Studio NOA, 2011, s.223-239
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi