Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

Abstrakt

Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Wynika stąd konieczność elastyczności i łatwej adaptacji do warunków "nowej ekonomii". Ta z kolei wymusza, by nowoczesne zarządzanie strategiczne obejmowało również budowanie relacji z otoczeniem. Dla gospodarki opartej na wiedzy ważne by było zarówno partnerstwo przedsiębiorstw między sobą, jak i z uniwersytetem nowej generacji oraz instytucjami sektora badawczo-rozwojowego. Dzięki ich współpracy możliwe jest wdrażanie i komercjalizacja wyników badań naukowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu; praca zbiorowa pod red. M. Grzybowskiego strony 151 - 166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Richter I.: Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu // Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu; praca zbiorowa pod red. M. Grzybowskiego/ ed. praca zbiorowa pod red. M. Grzybowskiego. Gdynia: Wydaw. Uczelniane Akademii Morskiej, 2011, s.151-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi