Warunki drenażu w symulacjach numerycznych zagadnień geotechniki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warunki drenażu w symulacjach numerycznych zagadnień geotechniki

Abstrakt

Omówiono problematykę dotyczącą modelowania numerycznego zagadnień geotechniki w nawodnionych gruntach drobnoziarnistych. Przedstawiono trzy podstawowe metody modelowania braku drenażu przy użyciu modelu sprężysto-plastycznego gruntu Coulomba-Mohra. Wskazano na różnice wynikające z przyjęcia różnych założeń dotyczących drenażu w symulacjach numerycznych wykopu w słabonośnym gruncie drobnoziarnistym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 466 - 471,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Cudny M.: Warunki drenażu w symulacjach numerycznych zagadnień geotechniki// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2009), s.466-471
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi