Warunki odprowadzania ścieków do rzek, jezior i morza w Polsce w okresie 1945-2005 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warunki odprowadzania ścieków do rzek, jezior i morza w Polsce w okresie 1945-2005

Abstrakt

Aspekt legislacyjny i ekonomiczny ochrony wód w kontekście postępu technologicznego wskazuje na ewolucję ogólnych zasad dotyczących odprowadzania ścieków do rzek, jezior i morza. Podano przykłady obliczeniowe ilustrujące zmiany w przepisach w ostatnich kilku dziesięcioleciach.]

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kowalik P.: Warunki odprowadzania ścieków do rzek, jezior i morza w Polsce w okresie 1945-2005// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi