Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian

Abstrakt

W artykule zostały omówione regulacje składające się na aktualny stan prawny dotyczący umiejscawiania reklam widzianych z drogi. Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają wyczerpującej regulacji na temat umiejscawiania reklam w kontekście brd, przez co interesy użytkowników dróg nie są należycie chronione. Uwagi nt. obowiązujących norm uzupełnione zostały o przegląd wybranych orzeczeń sądów administracyjnych oraz przedstawienie propozycji zmian aktualnego stanu prawnego również w kontekście projektowanych przepisów wzmacniających instrumenty ochrony krajobrazu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 9 - 15,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 12 (2013), s.9-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi