Integracja działań planistycznych w kształtującej się metropolii trójmiejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracja działań planistycznych w kształtującej się metropolii trójmiejskiej

Abstrakt

Na tle prac prowadzonych w Unii Europejskiej nad obszarami metropolitalnymi oraz wykonanych w XX w. studiów planistycznych nad rozwojem i zagospodarowaniem przestrzennym obszarów aglomeracji gdańskiej przedstawiono zagadnienia dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego trójmiejskiego obszaru metropolitalnego. Okreslono podstawy prawne planu, jego zasięg terytorialny i przedmiot planu. Scharakteryzowano aktualny stan nad przygotowaniem projektu planu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta : praca strony 9 - 32
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pankau F., Markešić I., Pietruszewski J.: Integracja działań planistycznych w kształtującej się metropolii trójmiejskiej// Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta : praca/ ed. pod redakcją Feliksa Pankau. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 2006, s.9-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi