Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jako podstawa realizacji strategii projakościowej szkół wyższych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jako podstawa realizacji strategii projakościowej szkół wyższych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono przykład struktury wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia opartego na zaleceniach ENQA, jaką stworzono na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG adaptując stosowane tu dobre praktyki i metody. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne uwarunkowania związane z wprowadzaniem elementów tego systemu, których świadomość w polskim szkolnictwie wyższym jest ciągle bardzo niewielka.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu strony 83 - 91
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jako podstawa realizacji strategii projakościowej szkół wyższych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej// Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu/ ed. ed. Zbigniew Kłos Poznań: Politechnika Poznańska, 2010, s.83-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi