Wiadukty łukowe Gdańska - analizy i badania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiadukty łukowe Gdańska - analizy i badania

Abstrakt

Nowe powstałe obiekty mostowe muszą spełniać nie tylko wymagania konstrukcyjne, ale również harmonijnie wpisywać się w krajobraz urbanistyczny miasta. Nowe inwestycje, zrealizowane i realizowane w ostatnich latach na terenie miasta Gdańska przyczyniły się do powstania wielu nowych, spektakularnych obiektów inżynierskich tak jak most extradosed przez Martwą Wisłę, czy tunel pod Martwą Wisłą. Pośród nich nie mniej reprezentacyjną rolę pełni kilka nowo powstałych łuków będących przedmiotem tego artykułu. Wszystkie one przed oddaniem do eksploatacji zostały poddane badaniom odbiorowym pod próbnym obciążeniem, których celem jest sprawdzenie poprawności przyjętych założeń projektowych oraz poprawności rzeczywistego zachowania się konstrukcji. W celu poprawnego określenia pracy samej konstrukcji koniecznie jest stworzenie zaawansowanego modelu numerycznego MES jak i dobranie odpowiedniego do schematu statycznego danej konstrukcji programu badań. Nie mniej ważnym etapem jest poprawna analiza otrzymanych wyników. W artykule zaprezentowano modelowy przykład podejścia do badań konstrukcji mostowych z łukiem stalowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Konstrukcja i wyposażenie mostów strony 111 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Malinowski M., Banaś A., Sitarski A., Rutkowski R.: Wiadukty łukowe Gdańska - analizy i badania// W : Konstrukcja i wyposażenie mostów/ ed. Marek Salamak Wisła: Epigraf s.c., 2015, s.111-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi