Wielofunkcyjne izolowane sprzęgi energoelektroniczne – nowe możliwości poprawy niezawodności zasilania w sieciach przemysłowych SN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielofunkcyjne izolowane sprzęgi energoelektroniczne – nowe możliwości poprawy niezawodności zasilania w sieciach przemysłowych SN

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego rozwiązania problemu poprawy niezawodności zasilania w sieciach przemysłowych SN o regularnie występujących zakłóceniach. Istota rozwiązania zawiera się w zastosowaniu przekształtników energoelektronicznych o izolowanych wejściach i wyjściach, które będą pełnić rolę sprzęgów pomiędzy siecią przemysłową a odbiorami dużej mocy, a także pomiędzy siecią a wspomagającymi zasobnikami energii i instalacjami odnawialnych źródeł energii (OZE). Zastosowanie w przekształtniku izolacji galwanicznej realizowanej na transformatorach wysokiej częstotliwości umożliwia blokowanie przepływu prądów pasożytniczych w sieci przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiarów obwodów magnetycznych. Dodatkową korzyścią z zastosowania proponowanych wielofunkcyjnych sprzęgów energoelektronicznych jest możliwość uzyskania efektu jednostkowego odbioru dużej mocy zdolnego pracować z zadanymi parametrami napięcia w punkcie przyłączenia (PCC) zakładu przemysłowego do sieci rozdzielczej w warunkach występowania zakłóceń po obu stronach punktu przyłączenia. Zastosowanie odpowiednich modułów komunikacji oraz zintegrowanego systemu sterowania wielofunkcyjnych sprzęgów energoelektronicznych pozwala na uzyskanie wysokiej niezawodności zasilania w sieci przemysłowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 48 - 53,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Adamowicz M., Krzemiński Z.: Wielofunkcyjne izolowane sprzęgi energoelektroniczne – nowe możliwości poprawy niezawodności zasilania w sieciach przemysłowych SN// Napędy i Sterowanie. -., nr. 5 (2015), s.48-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi