Wielokrotne wykorzystanie częstotliwości w sieci wirtualnej sliced Cloud-RAN-5G - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokrotne wykorzystanie częstotliwości w sieci wirtualnej sliced Cloud-RAN-5G

Abstrakt

Celem referatu jest analiza problemu wirtualizacji sieci dostępowej 5G, w kontekście zwielokrotnienia użycia pasma częstotliwościowego w komórkach. W artykule przeanalizowano problem wirtualizacji w sieci oraz przed-stawiono wyniki badań efektywności metod zwielokrotnienia użycia pasma w komórkach, dla sieci z wirtualnymi warstwami programowymi

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 405 - 408,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gajewski S.: Wielokrotne wykorzystanie częstotliwości w sieci wirtualnej sliced Cloud-RAN-5G// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.405-408
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi