Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych

Abstrakt

W artykule rozważana jest możliwość wykorzystania algorytmów wielokryterialnej klasyfikacji pakietów w celu zrealizowania zadania polegającego na kierowaniu ruchu wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych. Autorzy skupili się głównie na dokonaniu przeglądu znanych algorytmów wielokryterialnej klasyfikacji pakietów, których użycie we wspomnianym celu wydaje się możliwe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 371 - 378,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Jurski J.: Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.371-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi