Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych

Abstrakt

W artykule rozważana jest możliwość wykorzystania algorytmów wielokryterialnej klasyfikacji pakietów w celu zrealizowania zadania polegającego na kierowaniu ruchu wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych. Autorzy skupili się głównie na dokonaniu przeglądu znanych algorytmów wielokryterialnej klasyfikacji pakietów, których użycie we wspomnianym celu wydaje się możliwe.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 371 - 378,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Jurski J.: Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.371-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi