Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono charakterystykę zagadnień z dziedziny projektowania modernizacji dróg kolejowych, w których to zagadnieniach możliwe jest efektywne wspomaganie decyzji projektanta odnośnie przyjmowanych parametrów. Skupiono się na planowaniu przebiegu trasy w planie sytuacyjnym względem istniejących uwarunkowań terenowych i geometrycznych eksploatowanych linii. Przedstawiono wybrane czynniki, które decydują o jakości nowoprojektowanego przebiegu trasy. Czynniki te zazwyczaj mogą być kształtowane w szerokim zakresie, a zatem odpowiednie wspomaganie, w tym optymalizacja pomogą w wykorzystaniu potencjału oraz w racjonalnym wariantowaniu trasy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 29 - 32,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Chrostowski P.: Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 9 (2015), s.29-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi