Właściwości elastomerów estrouretanowych napełnionych skrobią - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości elastomerów estrouretanowych napełnionych skrobią

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu skrobi na właściwości mechaniczne oraz chemiczne elastomerów estrouretanowych. Syntezy poliuretanów wykonano dwuetapowo poprzez wprowadzenie do prepolimeru skrobi (I etap) w postaci stałej. Następnie prepolimery przedłużano roztworem katalizatora DABCO w glikolu butylenowym (II etap). Uzyskane materiały usieciowano.Twardość i elastyczność przy odbiciu zmieniała się nieznacznie. Wytrzymałość na rozciąganie próbek kondycjonowanych w wodzie w czasie ok. 250 h zmalała tylko nieznacznie, w stosunku do próbek nie poddanych działaniu wody. Wytrzymałość na rozdzieranie elastomerów uretanowych ze skrobią, w stosunku do elastomerów nie zawierających skrobi, zmalała aż o jeden rząd wielkości, co świadczy o znacznym pogorszeniu właściwości użytkowych napełnionych elastomerów estrouretanowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr T. 89, strony 237 - 241,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Datta J.: Właściwości elastomerów estrouretanowych napełnionych skrobią // PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. T. 89, nr. nr 3 (2010), s.237-241
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi