Właściwości poliuretanów z syntetycznym poli(R,S-3-hydroksymaślanem) w segmencie giętkim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości poliuretanów z syntetycznym poli(R,S-3-hydroksymaślanem) w segmencie giętkim

Abstrakt

Otrzymano poliuretany (PUR), zwierające polikaprolakton lub politetremetylenoglikol oraz ataktyczny,teleheliczny poli(R,S-3-hydroksymaślan - a-PHB)w segmencie giętkim o potencjalnym zastosowaniu do celów medycznych. Zbadano właściwości termiczne, mechaniczne oraz gęstość próbek. Po wprowadzeniu a-PHB wytrzymałość PUR zmalała, natomiast gęstość i temperatura zeszklenia została podwyższona. Zaobserwowano także spadek krystaliczności niektórych próbek.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 106, strony 37 - 41,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M.: Właściwości poliuretanów z syntetycznym poli(R,S-3-hydroksymaślanem) w segmencie giętkim// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 106., nr. z. 3 (2009), s.37-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi