Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwosci nowych, otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych. cz II. Poliuretany z cykloalifatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym. Polimery 56(1) 27-34, 2011 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwosci nowych, otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych. cz II. Poliuretany z cykloalifatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym. Polimery 56(1) 27-34, 2011

Abstrakt

zsyntezowano poliuretany, w ltórych segmenty gietkie SG były zbudowane z telehelicznego, zakończonego obustronnie grupami -OH, ataktycznego polihydroksymaślanu (PHB). Wyniki DSC wskazują, że wprowadzenie PHB zaburza uporządkowanie w obrębie SG i sztywnych, zminejsza sie stopień krystaliczności, zwieksza sie nieco sorpcja wody. Test mikrobiologiczne wytworzonych PUR dowodzą skuteczności sterylizacji plazmą.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polimery nr 56, strony 27 - 34,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M.: Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwosci nowych, otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych. cz II. Poliuretany z cykloalifatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym. Polimery 56(1) 27-34, 2011// Polimery. -Vol. 56., nr. 1 (2011), s.27-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi