Chemical structures and physical properties of cured segmental polyurethanes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemical structures and physical properties of cured segmental polyurethanes

Abstrakt

Przedmiotem badań były poliuretany (PUR) segmentowe otrzymywane w dwuetapowej syntezie oligomerycznego α,ω-dihydroksy(adypinianu etylenowo-butylenowego) oraz dwóch różnych aromatycznych diizocyjanianów: 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI) albo MDI modyfikowanego diizocyjanianem karbodiimidu. Na etapie przedłużania łańcucha, oprócz typowo używanego do tego celu 1,4-butanodiolu, stosowano triol - 1,3-dihydroksy-2-(hydroksymetyleno)propan (TMP). Budowę chemiczną otrzymanych PUR scharakteryzowano metodą IR. Określono wpływ składu PUR (rodzaj diizocyjanianu a także stosunek diol/triol w układzie sieciującym i jego ilość) na ich pęcznienie równowagowe w dimetyloformamidzie oraz właściwości mechaniczne.Wynikiprzedyskutowano z punktu widzenia specyfiki struktury powstającej sieci.

Cytowania

  • 7

    CrossRef

  • 1 2

    Web of Science

  • 1 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Polimery nr 54, strony 195 - 201,
ISSN: 0032-2725
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Janik H., Balas A.: Chemical structures and physical properties of cured segmental polyurethanes// Polimery. -Vol. 54., nr. 3 (2009), s.195-201
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.14314/polimery.2009.195
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi