Wnikanie wodoru z paliwa i oleju do stali stopowych 26h2mf i 34hnm oraz jego oddziaływanie z defektami struktury = The hydrogen entry from fuel and oil to the 26h2mf and 34hnm alloy steels, and its interaction with structure defects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wnikanie wodoru z paliwa i oleju do stali stopowych 26h2mf i 34hnm oraz jego oddziaływanie z defektami struktury = The hydrogen entry from fuel and oil to the 26h2mf and 34hnm alloy steels, and its interaction with structure defects

Abstrakt

Wykonano badania skłonności do korozji naprężeniowej przy rozciąganiu próbek ze stałą małą prędkością 10-6s-1, przy obciążeniu cyklicznie zmiennym w środowisku gorącego paliwa kotłowego i gliceryny oraz badania absorpcji wodoru dla stali stopowych 26H2MF i 34HNM w paliwie kotłowym, przepracowanym oleju mineralnym oraz glicerynie jako środowisku referencyjnym. Wykazano największą wrażliwość stali przy obciążeniach zmiennych oraz oleju przepracowanego jako środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świeczko-Żurek B.: Wnikanie wodoru z paliwa i oleju do stali stopowych 26h2mf i 34hnm oraz jego oddziaływanie z defektami struktury = The hydrogen entry from fuel and oil to the 26h2mf and 34hnm alloy steels, and its interaction with structure defects// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.290-297
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi