Wokół przestrzeni prywatnej i jej współczesnych funkcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wokół przestrzeni prywatnej i jej współczesnych funkcji

Abstrakt

Zamieszkiwanie w swej istocie wykracza poza instrumentalność i funkcjonalność. Jest ''zasadniczym rysem kondycji człowieka'', stwarzając mu nie tylko ramy przestrzenne, ale poczucie więzi z innymi, z otoczeniem, z rzeczami. Wraz z narodzinami układów nowoczesnych pierwotna jedność świata, jakby zamknięta w jednym miejscu, otworzyła się na inne, bardziej rozproszone przestrzenie życiowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M.: Wokół przestrzeni prywatnej i jej współczesnych funkcji// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi