WPŁYW ELEMENTÓW GUMOWYCH NA ZACHOWANIE SIĘ KOLIDUJĄCYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW ELEMENTÓW GUMOWYCH NA ZACHOWANIE SIĘ KOLIDUJĄCYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza eksperymentalna wpływu elementów gumowych umieszczonych w przerwie dylatacyjnej na odpowiedź konstrukcji metalowych, zderzających się w wyniku przyłożonego obciążenia sejsmicznego. W pierwszym etapie badań przeprowadzono test drgań swobodnych konstrukcji, w celu określenia dominujących częstotliwości własnych poszczególnych wież. Następnie przeprowadzono analizę kolidujących ze sobą konstrukcji pod wpływem wymuszeń sejsmicznych zrealizowanych na specjalnym stole wstrząsowym. W analizie tej uwzględniono wpływ zderzaków gumowych o grubości 14 mm umieszczonych w przerwie dylatacyjnej pomiędzy wieżami. Analiza potwierdziła związek pomiędzy przyłożonym obciążeniem sejsmicznym, a odpowiedzią zderzających się konstrukcji. Umieszczenie elementów gumowych pomiędzy konstrukcjami może prowadzić do redukcji odpowiedzi konstrukcji, ale również do wzrostu ekstremalnych wartości przyspieszeń dla poszczególnych wież. Ponadto uwzględnienie zderzaków spowodowało szybsze wygaszenie się drgań konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja strony 52 - 57
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sołtysik B.: WPŁYW ELEMENTÓW GUMOWYCH NA ZACHOWANIE SIĘ KOLIDUJĄCYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH// Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja/ ed. Dr inż. Marcin Kuczera Kraków: Creativetime, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków, 2014, s.52-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi