Wpływ innowacyjnych technologii w budownictwie na kształtowanie relacji budynek-człowiek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ innowacyjnych technologii w budownictwie na kształtowanie relacji budynek-człowiek

Abstrakt

Wejście do architektury innowacyjnych technologii budowlanych otwiera całe spektrum nowych problemów projektowych. Jednym z istotnych zadań przy ich wdrażaniu jest zachowanie pożądanej relacji pomiędzy człowiekiem i środowiskiem zbudowanym - budynkiem czy krajobrazem miasta. Współcześnie, kiedy coraz łatwiej zrealizować najbardziej nawet wyszukany zamysł projektowy, tym bardziej należy zwrócić uwagę na humanistyczny aspekt architektury podążającej za technologią. Aspekt ten wymaga uwagi już na etapie formułowania wstępnych koncepcji projektowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne strony 107 - 114,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Konarzewska B.: Wpływ innowacyjnych technologii w budownictwie na kształtowanie relacji budynek-człowiek// Czasopismo Techniczne. -., nr. Nr 2 (2011), s.107-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi