Wpływ nagniatania na podatność do naprężeniowego pękania korozyjnego stali austenityczno-ferrytycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nagniatania na podatność do naprężeniowego pękania korozyjnego stali austenityczno-ferrytycznej

Abstrakt

Wykonano badania podatności do naprężeniowego pękania korozyjnego próbek zestali dupleks z modyfikowaną warstwą wierzchnią uzyskaną przez nagniatanie. Testy korozyjne przeprowadzono metodą rozciągania przy stałej niewielkiej szybkości odkształcania w środowisku wrzącego 35% MgCl2. Stwierdzono zwiększoną odporność korozyjną stali po procesach nagniatania z niewielkim stopniem zgniotu. Czynnikiem decydującym o poprawie odporności korozyjnej po nagniataniu jest wydłużenie czasu zarodkowania pęknięć korozyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 485 - 489,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Ossowska A., Zieliński A.: Wpływ nagniatania na podatność do naprężeniowego pękania korozyjnego stali austenityczno-ferrytycznej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.485-489
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi