Zastosowanie nagniatania w technologii złącz rurowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie nagniatania w technologii złącz rurowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań i możliwości zastosowania nagniataków do tworzenia złączy rurowych przez nagniatanie zewnętrzne. Jako narzędzia do nagniatania zastosowano nagniatak jednokrążkowy z dociskiem sprężystym oraz wielorolkową głowicę z nastawianym wciskiem nagniatania. Obiektem badań było złącze rura-wkładka z aluminium AA6060 o różnych ukształtowaniach powierzchni wkładki (rowki i radełkowanie). Złącza uzyskane przez nagniatanie zewnętrzne poddano próbom rozłączania na maszynie wytrzymałościowej ZWICE 1475.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. Tom 2 strony 309 - 318
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Przybylski W.: Zastosowanie nagniatania w technologii złącz rurowych// Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. Tom 2/ ed. pod. red. W. Przybylskiego Gdańsk: Kated. Technol. Masz. i Automatyz. Prod. Wydz. Mech. Politech. Gdań., 2008, s.309-318
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi