Wpływ niejednorodności pola prędkości na dyspersję hydrodynamiczną w nienasyconym ośrodku gruntowym: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ niejednorodności pola prędkości na dyspersję hydrodynamiczną w nienasyconym ośrodku gruntowym: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne

Abstrakt

Praca dotyczy zjawiska makrodpersji, czyli rozprzestrzeniania się substancji rozpuszczonej w wodzie gruntowej w skali makro. Przyczyną makrodyspersji są różnice prędkości w poszczególnych ścieżkach przepływu, które mogą występować nawet w pozornie jednorodnym ośrodku gruntowym. Eksperymenty przeprowadzono na makroskopowo jednorodnych i nienasyconych kolumnach gruntowych o trzech różnych długościach. Zawartość wody w kolumnie mierzono metodą radiometryczną, natomiast koncentrację znacznika - na wypływie z kolumny metodą konduktometryczną. Do opisu transportu masy w kolumnie gruntowej wykorzystano model numeryczny umożliwiający symulację przepływu wody gruntowej szeregiem niezależnych, jak i wzajemnie zależnych ścieżek przepływu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego strony 43 - 48,
ISSN: 0867-6143
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gorczewska-Langner W.: Wpływ niejednorodności pola prędkości na dyspersję hydrodynamiczną w nienasyconym ośrodku gruntowym: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne// Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. -., nr. nr 442 (2010), s.43-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi