Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych.

Abstrakt

Przedstawiono metodykę konstruowania komputerowych modeli przepływów w wersji dynamicznej, a także wyniki własnych badań terenowych i symulacyjnych procesu przepływu wody w eksploatowanych miejskich systemach wodociągowych. W procesie tworzenia komputerowego modelu przepływu wykorzystano autorską propozycję obliczania wydatków węzłowych na podstawie analizy zbioru odczytów wodomierzowych u wszystkich odbiorców. Zaprezentowano realizację tarowania komputerowego modelu przepływów metodą prób i błędów na przykładzie układu wodociągowego z przewymiarowaną siecią oraz pompami o wydajności kilkakrotnie większej niż aktualne potrzeby.. W zakresie symulacji komputerowej przeprowadzono analizę hydrauliczną ośmiu czynnych układów wodociągowych. Oceny wyników obliczeń dokonano metodą wskaźnikową w zakresie dwóch parametrów tj. prędkości przepływu i czasu zatrzymania wody w układzie. W rezultacie określono przyczyny, skalę i skutki przewymiarowania sieci i obiektów. W celu przeciwdziałania następstwom przewymiarowania zaproponowano upowszechnienie w eksploatacji metody ukierunkowanego przepływu wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych.. : , 2004.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 184 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi