Modelowanie i symulacja zaburzeń przewodzonych z zastosowaniem programów Saber i TCad = Modeling and simulation of conducted emissions with TCad and Saber programs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i symulacja zaburzeń przewodzonych z zastosowaniem programów Saber i TCad = Modeling and simulation of conducted emissions with TCad and Saber programs

Abstrakt

Przedstawiono symulacyjne badania porównawcze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC modelu obwodowego przetwornicy DC-DC podwyższającej napięcie. Wskazano na specyfikę modelowania wynikającą z potrzeby przewidywania propagacji zaburzeń przewodzonych EMI w szerokim zakresie częstotliwości. Wyznaczono model układu dla symulatora Saber i porównano pomiary charakterystyki widma EMI z wynikami otrzymanymi z symulacji. Zbadano wrażliwość uzyskanego modelu na kolejne uproszczenia jego postaci, w ten sposób otrzymując zredukowany, równoważny model do oszacowania charakterystyki widma zaburzeń EMI na sieci sztucznej. Taki model zrealizowano w symulatorze TCad i porównano zgodność wyników symulacji z przebiegami uzyskanymi przez użycie programu Saber.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Iwan K., Musznicki P., Turzyński M., Chrzan P.: Modelowanie i symulacja zaburzeń przewodzonych z zastosowaniem programów Saber i TCad = Modeling and simulation of conducted emissions with TCad and Saber programs // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi