Wyniki wyszukiwania dla: KOMPUTEROWE MODELOWANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KOMPUTEROWE MODELOWANIE

Wyniki wyszukiwania dla: KOMPUTEROWE MODELOWANIE

 • Komputerowe modelowanie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  .

 • Komputerowe modelowanie dźwiękowodu aparatu słuchowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule opisano metodę komputerowego modelowania dźwiękowodu aparatu słuchowego. Model opracowany został z wykorzystaniem metody falowodowej. Symulacje komputerowe umożliwiają zbadanie właściwości akustycznych dźwiękowodów o różnych parametrach. Opisany model może zostać zastosowany w systemie dopasowywania aparatu słuchowego do potrzeb jego użytkownika, w celu zminimalizowania zniekształceń dźwięku wprowadzanych przez dźwiękowód...

 • Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia

  Publikacja

  Dynamiczny rozwój technik cyfrowych i wynikające stąd postępujące zmiany w oprogramowaniu powodują wzrost znaczenia znajomości komputerowych metod wspomagania projektowania w warsztacie zawodowym architekta. W trosce o zapewnienie studentom możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie, konieczna jest stała analiza oraz potrzeba rozszerzania i wzbogacania treści programowych w ramach istniejąch programów kształcenia. Tematyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowe modelowanie układów przekształtnikowych przy wykorzystaniu różnych programów symulacyjnych - analiza porównawcza

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie przedstawia porównanie wybranych, często stosowanych środowisk służących modelowaniu i symulacji. Porównanie jest oparte na analizie pracy układu prze-kształtnikowego wraz z niezbędnym obwodem sterowania. Założeniem autorów referatu jest porównanie nakładów pracy i czasu koniecznego na przygotowanie modelu do obliczeń, jak również ocena trudności w przygotowaniu, wymaganego czasu obliczeń przy zadanej dokład-ności,...

 • Komputerowe Modelowanie Materiałów

  Kursy Online
  • W. Pleczysty
  • K. A. Rybacki
  • M. Bobrowski

  Komputerowe Modelowanie Materiałów - Laboratoria Inżynieria Materiałowa, stopień I ( sem. VI )

 • Komputerowe modelowanie metodami cząstek

  Kursy Online
  • J. Dziedzic

  Kurs Komputerowe modelowanie metodami cząstek. Specjalność: Projektowanie nowych materiałów (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2021/2022 - letni (obecnie sem. 2)

 • Komputerowe Modelowanie Materiałów 2022

  Kursy Online
  • M. Bobrowski

  Laboratoria z Komputerowego Modelowania Materiałów obejmujące na początku przysposobienie do obsługi komputerów i pracy z serwerami obliczeniowymi, używania specjalistycznego oprogramowania,  w tym oprogramowania graficznego do wizualizacji cząstek i analizy danych wynikowych. W drugiej, zasadniczej części materiał obejmuje nauczanie teoretyczne metod służących wykonywaniu symulacji na materiałach, wraz z licznymi przykładami,...

 • Komputerowe Modelowanie Materiałów 2022/2023

  Kursy Online
  • S. Winczewski

  stopień I - semestr VI

 • Komputerowe Modelowanie Materiałów (makroskopowe) - wiosna 2022

  Kursy Online
  • Z. Usarek
  • K. A. Rybacki
  • M. Augustyniak

  Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania MES zagadnień inżynierskich. Oparty jest na 20-letniej praktyce komercyjnej i naukowej prowadzącego. Proponowane programy i metody są cenne w inżynierskim CV.

 • Komputerowe Modelowanie Materiałów (makroskopowe) - wiosna 2023

  Kursy Online
  • M. Augustyniak

  Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania MES zagadnień inżynierskich. Oparty jest na 20-letniej praktyce komercyjnej i naukowej prowadzącego. Proponowane programy i metody są cenne w inżynierskim CV.

 • Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

  Kursy Online
  • M. Krzemiński

  Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

 • Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe (MAT2006/1) - 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Szafrańska

  Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe (MAT2006/1) - Kierunek: Matematyka (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, semestr 3

 • Zespół Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

  Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory),...

 • Zespół Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  * Badania własności smarów i cieczy technicznych * Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą * Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności * Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń * Projektowanie urządzeń...

 • Modelowanie procesu regulacji osi toru kolejowego

  Na bezpieczeństwo transportu kolejowego wpływa między innymi bieżący stan infrastruktury oraz jej niezawodność. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest odpowiednie ustabilizowanie rusztu torowego, przez co minimalizowane jest ryzyko utraty stateczności konstrukcji. Zarówno minimalizacji imperfekcji, jak też zapewnieniu stateczności konstrukcji służy proces regulacji osi toru. W artykule przedstawiono ideę komputerowego...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • SimMechanics package - some effective tool for pedagogical exercises in multibody dynamics.

  Publikacja

  W pracy skoncentrowano się na poszukiwaniach narzędzia przydatnego w procesie nauczania dynamiki układów wielomasowch. Proces ten, z natury dwuetapowy, wymaga aby klasyczne wykłady dla studentów poszerzyć o ćwiczenia komputerowe, pozwalające na samodzielne modelowanie wybranych układów. Wymaga to zastosowania oprogramowania łatwego do nauki i wykorzystania, w tym pozwalającego na szybkie modelowanie prostych mechanizmów i umożliwiającego...

 • Going into the research of dampers configuration for bodies under double load conditions.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jednym z etapów projektowania układów mechanicznych jest dobranie wartości sztywności i tłumienia elementów i dopasowanie ich do planowanego zachowania mechanizmu. Proces ten można uprościć, gdy uda się połączyć komputerowe modelowanie mechanizmów i optymalizację numeryczną. W pracy zajęto się doborem elementów tłumiących. Zaproponowano optymalne ustawienie oraz optymalne wartości współczynników dla układów stabilizujących położenie...

 • Pakiet SIMMECHANICS jako narzędzie w dydaktyce dynamiki układów wielomasowych

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano oprogramowanie przydatne w procesie nauczania dynamiki układów wielomasowch. We wspomnianym procesie dydaktycznym wymagane jest, aby wykład poszerzyć o ćwiczenia komputerowe, pozwalające na samodzielne modelowanie układów omawianych na wykładzie. Poszukiwane oprogramowanie powinno wprowadzać studenta w szczegóły teorii zaczynając od zagadnień prostych, w których fragmenty bardziej złożone przywoływane są...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki układu oddechowego człowieka

  Celem pracy jest weryfikacja praktycznej przydatności parametrów modelu procesu respiracji w diagnostyce układu oddechowego. Modelowanie oparto o wyniki badania układu oddechowego techniką oscylacji wymuszonych. Zaprezentowano dwa modele wymiany gazowej: czteroparametrowy i sześcioparametrowy.

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • Modelowanie propagacji wiązek optycznych dla potrzeb konstrukcji systemów ramanowskich

  Publikacja

  - Rok 2005

  W komunikacie zaproponowano wykorzystanie metody propagacji wiązki BPM do wspomagania procesu projektowania systemów ramanowskich przeznaczonych do badania struktur. Modelowania komputerowe zostało wykorzystane do optymalizacji wprowadzania wiązki laserowej do materiału, co zapewni zwiększenie efektywności wzbudzania sygnału rozpraszania ramanowskiego w wybranym miejscu w warstwie.

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Lista publikacji (2009 - ) Publikacje z listy MNiSW: Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, s. 15-21 Wojnicz...

 • Mieczysław Siemiątkowski dr inż.

 • Modelowanie właściwości elektrycznych mięśnia sercowego w warunkach niedokrwienia

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozprawie przedstawiono możliwość rozszerzenia pomiarów bioimpedancyjnych o pomiary istotnych diagnostycznie efektów nieliniowych, wyniki pomiarów elektrycznych efektów nieliniowych na sercu świni, spójne z rozważaniami modelowymi, prawdopodobny biofizyczny/molekularny mechanizm odpowiedzialny za obserwowane efekty nieliniowe, symulacje komputerowe i badania modelowe wyjaśniające pochodzenie efektów nieliniowych, efekty nieliniowe...

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publikacja

  - Rok 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Numerical modelling of asymetric double-layer Al-Cu plate rolling process

  Publikacja

  Niekorzystnym zjawiskiem towarzyszącym procesom walcowania płaskich wyrobów bimetalowych jest krzywizna pasma na wyjściu z kotliny walcowniczej wynikająca z nierównomierności odkształcenia warstw bimetalowej blachy. Możliwość szybkiego i łatwego przeciwdziałania temu zjawisku daje wprowadzenie asymetrii prędkości bądź średnic walców roboczych. W przedstawionym artykule zaprezentowano badania komputerowe procesu walcowania blach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych

  W artykule przedstawiono metodę modelowania i analizę układu składającego się z przemieszczającej struny w kontakcie z elementami o parametrach skupionych. Równania ruchu rozważanego układu wyprowadzane są metodą hybrydową, która wykorzystuje metodę dekompozycji modalnej oraz elementów skończonych. Zredukowany model modalny zbudowano dla podukładu nie uwzględniającego przyspieszenia Coriolisa i nieproporcjonalnego tłumienia. Zjawiska...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Teoretyczne i eksperymentalne badania oraz modelowanie wewnętrznego odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W ramach prowadzonych wstępnych prac dotyczących badań wewnętrznego odzysku ciepła dokonano analizy psychrometrycznej porównawczej dla trzech rozwiązań konstrukcyjnych jednoprzewodowej centrali klimatyzacyjnej. Badaniom teoretycznym poddano, przy współudziale VBW Engineering Spółka z o.o., centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne jednoprzewodowego systemu otwartego. Analizowano trzy warianty: klasyczna centrala - bez odzysku ciepła,...

 • Modelowanie wymiany wody w zbiornikach hodowlanych przy użyciu zmodyfikowanego modelu tłokowego na przykładzie basenów hodowlanych dla fok

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy artykuł opisuje sposób prostego modelowania wymiany wody w basenach hodowlanych fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W celu rozpoznania warunków wymiany wody oraz udziału stref zastoiskowych w basenach posłużono się dwiema uzupełniającymi się metodami. Były to badania traserowe z wykorzystaniem znacznika fluororescencyjnego oraz komputerowe obliczenia rozkładu linii prądu z użyciem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Widzenie Komputerowe

  Kursy Online
  • A. Kołakowska
  • M. Smiatacz

 • Widzenie komputerowe

  Kursy Online
  • M. Mazur-Milecka
  • J. Rumiński
  • J. Wtorek

  II stopień IBio

 • Widzenie komputerowe

  Kursy Online
  • P. Syty

  Kurs skierowany dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Geometria i Grafika Komputerowa. Jego zakres obejmuje metody akwizycji, filtrowania, analizy i rozpoznawania obrazów.

 • Widzenie Komputerowe

  Kursy Online
  • A. Kołakowska
  • M. Smiatacz

 • Widzenie komputerowe 2019

  Kursy Online
  • M. Mazur-Milecka
  • J. Rumiński

  II stopień IBio

 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania

  Kursy Online
  • R. Aranowski

 • Widzenie Komputerowe (NST)

  Kursy Online
  • J. Dembski
  • M. Smiatacz

 • Komputerowe Układy Regulacji

  Kursy Online
  • P. Szczeciński
  • S. Szultka

  Komputerowe Układy Regulacji Prowadzący: dr inż. Piotr Szczeciński dr inż. Seweryn Szultka

 • Sieci komputerowe INF 2023

  Kursy Online
  • J. Woźniak
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Zapoznanie się z podstawowymi architekturami warstwowymi oraz protokołami i standardami sieciowymi

 • Symulacje Komputerowe dla Inżynierów

  Kursy Online
  • W. Wojnicz
  • Z. Usarek
  • S. Winczewski
  • P. Borzyszkowski
  • P. Gajewski
  • K. Zagórski
  • M. Augustyniak

  Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych. Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki. W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika...

 • Komputerowe Systemy Sterowania 2020

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • T. A. Rutkowski

  Kierunek Automatyka i Robotyka; I stopień - inżynierskie, semestr 6

 • Widzenie Komputerowe NST 2023

  Kursy Online
  • J. Dembski
  • M. Smiatacz

 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania, TCh

  Kursy Online
  • R. Aranowski

 • NCSMS Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Witkowska   Program finansujący: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00M056-16 z dnia 2017-02-22

 • Komputerowe wspomaganie projektowania 2017-2018

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • K. Krause-Brykalska
  • A. Baj-Rogowska
  • K. Redlarski

  Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 2

 • Komputerowe wspomaganie projektowania (O:098710)

  Kursy Online
  • W. Leśniewski

 • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA [2020/21]

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. A. Rutkowski

 • Komputerowe systemy automatyki - 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Raczyński

  materiały wspierające wykład na studiach II stopnia na kierunku ACR pod tytułem komputerowe systemy automatyki 1. Sprzęganie magistrali systemu komputerowego z obiektem sterowania. Sprzężenie proste i z wzajemnym potwierdzeniem, idea, algorytmy, przekazywania potwierdzenia 2. Warianty realizacji przekazywania potwierdzenia: programowy, z wykorzystaniem systemu przerwań oraz wejścia wymuszającego wyczekiwanie. Kryteria doboru...

 • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA [2021/22]

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. A. Rutkowski