Modelowanie procesu regulacji osi toru kolejowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie procesu regulacji osi toru kolejowego

Abstrakt

Na bezpieczeństwo transportu kolejowego wpływa między innymi bieżący stan infrastruktury oraz jej niezawodność. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest odpowiednie ustabilizowanie rusztu torowego, przez co minimalizowane jest ryzyko utraty stateczności konstrukcji. Zarówno minimalizacji imperfekcji, jak też zapewnieniu stateczności konstrukcji służy proces regulacji osi toru. W artykule przedstawiono ideę komputerowego wspomagania oceny stanu infrastruktury poprzez modelowanie procesu pracy podbijarki, tj. maszyny dokonującej regulacji osi toru. Wspomaganie komputerowe jest w tym przypadku elementem bardzo istotnym, natomiast rzeczą niezwykle trudną jest ocena wspomnianych zjawisk jedynie na drodze doświadczalnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 11,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Wilk A., Grulkowski S., Chrostowski P.: Modelowanie procesu regulacji osi toru kolejowego// Logistyka. -., nr. nr 6 (2010), s.1-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi