Modelowanie oporu poprzecznego w torze kolejowym przy wykorzystaniu badań doświadczalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie oporu poprzecznego w torze kolejowym przy wykorzystaniu badań doświadczalnych

Abstrakt

Opór poprzeczny w torze kolejowym jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jego stateczności w płaszczyźnie poziomej. Utrata tej stateczności, zwana wyboczeniem toru, może stanowić bezpośrednią przyczynę katastrofy kolejowej, zwłaszcza, gdy proces ten nastąpi pod jadącym pojazdem szynowym. Celem referatu jest przedstawienie przeprowadzonych badań nad oporem poprzecznym oraz omówienie sposobu modelowania toru bezstykowego z uwzględnieniem oporu przeciwko przemieszczeniom poprzecznym. W referacie przedstawiono próbę identyfikacji parametrów, które decydują o wielkości oporu poprzecznego. Aby było to możliwe, przeanalizowano wyniki pomiarów oporu poprzecznego w eksploatowanym torze kolejowym. Przedstawiono metodykę wykonania pomiarów oraz sposób zamodelowania badanego zjawiska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 813 - 820
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chrostowski P.: Modelowanie oporu poprzecznego w torze kolejowym przy wykorzystaniu badań doświadczalnych// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.813-820
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi