Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę modelowania i analizę układu składającego się z przemieszczającej struny w kontakcie z elementami o parametrach skupionych. Równania ruchu rozważanego układu wyprowadzane są metodą hybrydową, która wykorzystuje metodę dekompozycji modalnej oraz elementów skończonych. Zredukowany model modalny zbudowano dla podukładu nie uwzględniającego przyspieszenia Coriolisa i nieproporcjonalnego tłumienia. Zjawiska te modelowano z zastosowaniem dyskretyzacji przestrzennej. Przedstawiona metoda hybrydowa modelowania jest skuteczna co potwierdziły obliczenia numeryczne i symulacje komputerowe, z których cześć przedstawiono w pracy. Umożliwia ona względnie łatwe otrzymanie modelu niskiego rzędu o odpowiedniej i wymaganej dokładności.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie nr 21, strony 87 - 92,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Hein R., Orlikowski C.: Modelowanie przemieszczającej się struny w kontakcie z podukładem o parametrach skupionych// Modelowanie Inżynierskie. -Vol. 21., nr. 52 (2014), s.87-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi