Wpływ odchyłek wykonania na nośność i sztywność połączenia doczołowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ odchyłek wykonania na nośność i sztywność połączenia doczołowego

Abstrakt

W celu określenia wpływu szerokości szczeliny montażowej na nośność i sztywność doczołowego połączenia śrubowego belki ze słupem opracowano model w MES odpowiedniego połączenia w komercyjnym programie NASTRAN. Przeprowadzono obliczenia dla różnych wymiarów szerokości szczelin i dwóch rodzajów śrub (klasy dokładnej i średniodokładnej). Wyniki przedstawione w formie graficznej pozwoliły sformulować wnioski dotyczące sztywności i nośności węzła ze szczeliną montażową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Wpływ odchyłek wykonania na nośność i sztywność połączenia doczołowego// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 58 (2006), s.175-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi