Wpływ oleju i emulsji HFA-E na straty i bilans mocy w hydraulicznych silnikach satelitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ oleju i emulsji HFA-E na straty i bilans mocy w hydraulicznych silnikach satelitowych

Abstrakt

Olej i emulsja oleju w wodzie typu HFA-E to ciecze różniące się lepkością, gęstością i własnościami smarnymi. W związku z tym zasilając hydrauliczne silniki satelitowe tymi cieczami obserwuje się różnice w stratach hydraulicznych, objętościowych i mechanicznych. Straty te mają wpływ na sprawność przetwarzania energii hydraulicznej w mechaniczną, a tym samym na bilans mocy silnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 171 - 182
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Śliwiński P.: Wpływ oleju i emulsji HFA-E na straty i bilans mocy w hydraulicznych silnikach satelitowych// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red. nauk. A. Klich, E. Palczak, A. Meder Gliwice: Centr. Mechaniz. Górnictwa KOMAG, 2008, s.171-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi