Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1998-2008 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1998-2008

Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów państw UE. Polityka ta, ustanowiona w 1988 roku i kilkukrotnie modyfikowana, jest finansowana z funduszy strukturalnych UE. Inwestując środki z tych funduszy w rozwój infrastruktury, otoczenia produkcyjnego i czynnika ludzkiego udało się ograniczyć dysproporcje w poziomie rozwoju najbiedniejszych regionów państw EU-15.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wies i rolnictwo (in English: Village and Agriculture) strony 93 - 112,
ISSN: 0137-1673
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czykier W., Wierzba P.: Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1998-2008// Wies i rolnictwo (in English: Village and Agriculture). -., (2009), s.93-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi