Wpływ przekształceń struktury sieci ulicznej na sprawność funkconowania transportu indywidualnego w miastach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ przekształceń struktury sieci ulicznej na sprawność funkconowania transportu indywidualnego w miastach

Abstrakt

Związki pomiędzy wybranymi kierunkami przekształcania sieci ulicznej i zagospodarowania przestrzennego a funkcjonowaniem transportu indywidualnego. Przykładowe modele ruchu w miastach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 90 - 95,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J.: Wpływ przekształceń struktury sieci ulicznej na sprawność funkconowania transportu indywidualnego w miastach// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.90-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi