Wpływ redukcji grubości elementu betonowego na nośność kotew metalowych w betonie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ redukcji grubości elementu betonowego na nośność kotew metalowych w betonie

Abstrakt

Grubość elementu betonowego przyjęta z warunków wykonawczych, bez negatywnego wpływu naroży i krawędzi, jest wystarczająca do osiągnięcia nośności charakterystycznej jak dla elementu o standardowej wysokości minimalnej. Nie ma tu obawy o przedwczesne zniszczenie betonu przez rozłupanie. Aby uzyskać wymaganą nośność z uwzględnieniem wzajemnego rozstawu łączników i wpływem obecności krawędzi elementu należy przeprowadzić dodatkowe testy wytrzymałościowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymański M.: Wpływ redukcji grubości elementu betonowego na nośność kotew metalowych w betonie// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo.. -., nr. z. 109 (2006), s.403-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi