Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce

Abstrakt

Niezależnie od uzyskiwanych dochodów każde gospodarstwo domowe jest uczestnikiem rynku finansowego. Z każdym wykorzystywanym przez niego instrumentem finansowym wiąże się określone ryzyko finansowe. Ryzyko to może wpłynąć na wzrost bądź spadek aktywów finansowych tych podmiotów, niezależnie od podejmowanych przez niego działań. Celem niniejszego opracowania jest określenie podstawowych rodzajów ryzyka związanego z obecnością gospodarstw domowych na rynku finansowym i analiza jego wielkości na podstawie zmienności wybranych wskaźników ekonomicznych. W obliczeniach wykorzystano dane dotyczące kursów walutowych oraz WIBOR i WIG w roku 2009.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu strony 277 - 287,
ISSN: 1426-9724
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. -., nr. nr 29 (2010), s.277-287
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi