Wpływ technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu technicznych włókien celulozowych (dodanych w ilości 10, 20, 30 i 40 phr) jako naturalnego napełniacza na wybrane właściwości kompozytów na osnowie kauczuku naturalnego. Zbadano właściwości wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu, w próbie rozdzierności, a także twardość, elastyczność przy odbiciu oraz ścieralność otrzymanych materiałów. Wyniki badań zostały porównane z wulkanizatem referencyjnym niezawierającym włókien celulozowych. Stwierdzono, że wzrost ilości napełniacza powoduje wydłużenie czasu wulkanizacji oraz wyraźne pogorszenie wybranych właściwości mechanicznych otrzymanych kompozytów kauczukowych.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr 22, strony 109 - 119,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Błażek K., Parcheta P., Ostaszewska U., Datta J.: Wpływ technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego// Elastomery. -Vol. 22., nr. 2 (2018), s.109-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi