Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump)

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wpływowi występujących w pompie ciepła strat egzergii na jej efektywność energetyczną, a co za tym idzie koszty funkcjonowania instalacji. Autorzy prezentują tu metodologię obliczeniową, która może być zastosowana w procesach projektowania układów cieplno-przepływowych. Obliczenia zostały wykonane na podstawie typowego układu powietrznej pompy ciepła pracującej w klimacie środkowo-europejskim. Ponadto w artykule wykonano analizę techniczno-ekonomiczną pompy ciepła z wykorzystaniem wybranych czynników roboczych, które mogą być stosowane w przyszłości.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 47, strony 195 - 200,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Muszyński T., Andrzejczyk R., Jakubowska B.: Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump)// Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -Vol. 47., nr. 5 (2016), s.195-200
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/9.2016.5.5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi