Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump)

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wpływowi występujących w pompie ciepła strat egzergii na jej efektywność energetyczną, a co za tym idzie koszty funkcjonowania instalacji. Autorzy prezentują tu metodologię obliczeniową, która może być zastosowana w procesach projektowania układów cieplno-przepływowych. Obliczenia zostały wykonane na podstawie typowego układu powietrznej pompy ciepła pracującej w klimacie środkowo-europejskim. Ponadto w artykule wykonano analizę techniczno-ekonomiczną pompy ciepła z wykorzystaniem wybranych czynników roboczych, które mogą być stosowane w przyszłości.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Tomasz Muszyński, Rafał Andrzejczyk, Blanka Jakubowska. (2016). Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump), 47(5), 195-200. https://doi.org/10.15199/9.2016.5.5

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 47, strony 195 - 200,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Muszyński T., Andrzejczyk R., Jakubowska B.: Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła (Influence of Refrigerants Properties for Exergy Losses in Heat Pump)// Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -Vol. 47., nr. 5 (2016), s.195-200

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi