Wpływ wydarzeń i inwestycji na potencjał rozwojowy metropolii nadmorskich in statu nascendi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wydarzeń i inwestycji na potencjał rozwojowy metropolii nadmorskich in statu nascendi

Abstrakt

Artykuł opisuje wydarzenia masowe i programy przekształceń przestrzennych w wybranych europejskich metropoliach nadmorskich in statu nascendi, jak również ich wpływ na potencjał rozwojowy tych metropolii. Nadmorskie obszary metropolitalne, z uwagi na szczególne uwarunkowania, są szczególnie predysponowane do organizacji sportowych i kulturalnych wydarzeń, zwłaszcza tych związanych z morską tożsamością. Jak pokazują analizy przeprowadzone w artykule, miastom tym często zostaje przyznany tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Choć wydarzenie to nie jest bezpośrednio związane z nadmorskim charakterem, często wykorzystuje związane z nim atrybuty. Z organizacją wydarzeń często powiązane są różne programy rewitalizacji. Mają one wpływ jakość życia mieszkańców, ale także pośrednio wpływają na potencjał rozwojowy metropolii. W przypadku metropolii nadmorskich, programy te zazwyczaj dotyczą przekształceń obszarów związanych z morską tożsamością, takich jak tereny stoczniowe czy portowe. Materialne dziedzictwo kulturalne wynikające z morskiej tożsamości, a zwłaszcza dziedzictwo poprzemysłowe, jak również genius loci tych obszarów, są ważnymi determinantami dalszego rozwoju metropolii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN strony 262 - 278,
ISSN: 0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kamrowska-Załuska D., Kostrzewska M., Golędzinowska A.: Wpływ wydarzeń i inwestycji na potencjał rozwojowy metropolii nadmorskich in statu nascendi// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN. -., nr. 259 (2015), s.262-278
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi