Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego

Abstrakt

Anomalia wnoszona przez obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w ziemskim polu magnetycznym związana jest z jego namagnesowaniem stałym i indukowanym.Rozkład pola magnetycznego jest bardzo istotny z punktu widzenia jego lokalizacji i identyfikacji. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczące rozkładu pola magnetycznego wewnątrz obiektu o różnej konfiguracji elementów stalowych w obiekcie oraz wpływu tej konfiguracji na rozkład pola magnetycznego na zewnątrz obiektu. W obliczeniach przyjęto założenie, że obiekt nie posiada namagnesowania stałego. Analizę numeryczną przeprowadzono w pakiecie OPERA 3d.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn J., Młyński A.: Wpływ wypełnienia cienkościennego obiektu ferromagnetycznego na rozkład pola magnetycznego// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi