Wprowadzenie - o ważności tematu i zasadności jego podjęcia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie - o ważności tematu i zasadności jego podjęcia.

Abstrakt

Autor przedstawia wytłumaczenie terminów użytych w pracy, cele i strukturę pracy oraz wstępne dywagacje historyczne w kontekście Francji i Holandii,program naukowy, elementy wyjściowe dla rewitalizacji, przesłanki budowy metody rewitalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych Gdańska okresu dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wybranych osiedli strony 9 - 21
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cielątkowska R.: Wprowadzenie - o ważności tematu i zasadności jego podjęcia. // Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych Gdańska okresu dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wybranych osiedli/ Gdańsk. : Wydz. Archit. P. Gdań., 2002, s.9-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi