Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji

Abstrakt

W niniejszym artykule wskazano czynniki uznawane za czynniki sukcesu organizacji z perspektywy łańcucha dostaw. Scharakteryzowano również wpływ poszczególnych etapów realizacji koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń na zidentyfikowane czynniki sukcesu. Przedstawiono ponadto możliwość wzajemnego włączenia zasad każdej z rozważanych koncepcji w schemat prezentujący etapy wdrożenia, co pozwala na uzyskanie dodatkowej poprawy wartości czynników sukcesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 11, strony 173 - 182,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr. 4/1 (2013), s.173-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi