Wybrane aspekty formułowania, implementacji oraz aplikacji 6-parametrowej nieliniowej teorii powłok - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty formułowania, implementacji oraz aplikacji 6-parametrowej nieliniowej teorii powłok

Abstrakt

pracy przedstawiono rekapitulację stanu wiedzy w zakresie nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok, w której szóstym parametrem jest obrót prostopadły do powierzchni odniesienia powłoki tzw. obrót owinięcia (ang. drilling rotation). Zasadnicze fundamenty teorii 6-parametrowej wynikają z pracy między innymi osób: pierwotnego podejścia E. Reissnera podjętego dalej przez takich badaczy jak A. Libai, J.G. Simmonds, J. Makowski, W. Pietraszkiewicz, J. Badur, H. Stumpf. Praca w pewnym sensie streszcza, datowane do początku lat 90 XX wieku, wyniki badań grupy entuzjastów skupionych nad sformułowaniem i implementacją teorii powłok nieregularnych. Między innymi, strukturalnych powłok, które z naturalny uwzględniają nieregularności geometryczne, typu załamania, zagięcia, rozwidlenia, samoprzecięcia, itp. ze szczególnym uwzględnieniem strony implementacyjnej MES. Omówiono także nowsze wyniki oraz wskazano aktualne kierunki badań zarówno od strony MES jak i podstaw teoretycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII Konferencja Naukowo-Techniczna : TKI 2014 : Techniki komputerowe w inżynierii strony 33 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Witkowski W.: Wybrane aspekty formułowania, implementacji oraz aplikacji 6-parametrowej nieliniowej teorii powłok// XIII Konferencja Naukowo-Techniczna : TKI 2014 : Techniki komputerowe w inżynierii/ : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s.33-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi