Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne. Centrum logistyczne lokalizowane w obszarze zurbanizowanym jest formalnie obiektem, który ma na celu zaspokojenie wielu potrzeb funkcjonalnych względem potencjalnych użytkowników. Miejskie centrum logistyczne stanowi swego rodzaju system, którego podstawą jest sprawna obsługa procesów handlowo-usługowych wewnętrznych w samym obiekcie, jak i zewnętrznych w połączeniu z otoczeniem miejskim. Obecnie można zaobserwować dynamiczne rozrastanie się ośrodków miejskich, w których logistyka miejska cały czas musi ewoluować. Z drugiej strony patrząc, sprawna obsługa logistyczna miasta wpływa pozytywnie na jego rozwój. Analityczne spojrzenie na problem projektowania wielofunkcyjnych budynków, oraz ich lokalizowania na obszarze zurbanizowanym, może być czynnikiem wzrostu potencjału ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego aglomeracji miejskich. Kształtowanie obiektów wielofunkcyjnych musi odpowiadać standardom w kontekście aktualnego podejścia do koncepcji zintegrowanego systemu logistycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1932 - 1941,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.1932-1941
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi