Wybrane metody badania poziomu metylacji DNA w komórkach eukariotycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane metody badania poziomu metylacji DNA w komórkach eukariotycznych

Abstrakt

Metylacja regionów promotorowych jest jednym z głównych mechanizmów regulacji transkrypcji genów u eukariota. W komórkach ssaczych metylacja DNA zachodzi głównie na reszcie cytozyny występującej w dinukleotydach CpG i jest katalizowana przez metylotransferazy DNA (DNMT1, DNMT3A i DNMT3B) (Turek Plewa, Jagodziński 2005). Mapowanie 5 metylocytozyny w DNA genomowym jest jednym z narzędzi do badania wpływu metylacji na tkankowo-specyficzną ekspresję genów, rozwoju chorób u ludzi, różnicowania komórek, a ostatnio zostało wykorzystane w badaniu epigenetycznych podstaw regeneracji. Wybranie odpowiedniej metody do analizy poziomu metylacji genów jest wyjątkowo ważne. Różne dostępne techniki dostarczają odmiennych informacji na temat metylacji regionów promotorowych genów począwszy od analizy poziomu metylacji pojedynczego genu aż do analizy genomowych profili metylacji DNA poprzez wykorzystanie przeznaczonych do tego celu mikromierzy metylacyjnych. Metody analizy poziomu metylacji DNA generalnie oparte są na 3 podstawowych technikach: immunoprecypitacji metylowanego DNA, trawieniu DNA endonukleazami wrażliwymi na metylację (np. HpaII) oraz konwersji wodorosiarczynowej DNA. Większość istniejących metod stanowi najczęściej modyfikację trzech technik wymienionych powyżej. Ze względu na istnienie dużej liczby metod badania metylacji DNA ważne jest poznanie wad i zalet różnych technik stosowanych do tego celu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. - Tom II strony 59 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Podolak - Popinigis J.: Wybrane metody badania poziomu metylacji DNA w komórkach eukariotycznych// Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. - Tom II/ ed. pod redakcją M. Kuczera Kraków: CREATIVETIME, 2013, s.59-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi