Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podrózy na przykładzie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podrózy na przykładzie Gdańska

Abstrakt

Rozkład przestrzenny jest drugim etapem w budowie czterostopniowego klasycznego modelu podróży, w którym to dokonuje się rozdzielenia podróży między rejony transportowe. Na tym etapie modelowania liczbę podróży pomiędzy rejonami wyznacza się najczęściej za pomocą modelu grawitacyjnego. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na programie VISUM. W artykule przedstawiono problemy, które napotkano podczas prac nad modelem, a także alternatywny sposób podejścia, w którym to najpierw dokonano podziału zadań przewozowych, a następnie rozkładu przestrzennego podróży. Przedstawiono także doświadczenia w modelowaniu czasu podróży, zebrane podczas prac nad modelem, w którym kluczowym aspektem było prawidłowe ustalenie prędkości swobodnych, a także dobór funkcji oporu odcinka opisującej spadek prędkości w miarę wzrostu natężenia ruchu na danym odcinku sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne strony 235 - 244,
ISSN: 1231-9155
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zawisza M., Maciasz K., Budziszewski T., Birr K., Jamroz K.: Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podrózy na przykładzie Gdańska// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 1(97) (2012), s.235-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi