Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwiązań sieciowych GPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwiązań sieciowych GPS

Abstrakt

W pracy zwrócono uwagę na niewystarczającą skuteczność stosowanych dotychczas na kolei metod kształtowania osi toru w płaszczyźnie poziomej. Sformułowano tezę, że możliwości radykalnej poprawy sytuacji stwarza metoda ciągłych pomiarów satelitarnych GPS, zastosowana przez zespół naukowy z Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono ogólna charakterystykę pomiarów satelitarnych i opisano przebieg przeprowadzonych badań terenowych. Przeprowadzone badania wykazały, że wykorzystanie techniki pomiarów GPS umożliwia bardzo precyzyjne określenie danych do projektowania modernizacji linii kolejowej (kierunków głównych i kąta zwrotu trasy). Pozwalają one na ocenę położenia prostych odcinków toru, a także odtworzenie rejonów zmiany kierunku trasy. Przedstawiono założenia nowej metody projektowania osi toru (w lokalnym układzie współrzędnych), dostosowanej do satelitarnej techniki pomiarowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Specht C.: Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwiązań sieciowych GPS// Logistyka. -., nr. nr 4 (2010), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi