Wydajność pracy a dynamika płac na przykładzie Polski i Niemiec - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydajność pracy a dynamika płac na przykładzie Polski i Niemiec

Abstrakt

Wydajność pracy stanowi jeden z głównych czynników kształtujących poziom płac. W pierwszej części opracowania dokonano krótkiego przypomnienia podstaw teorii płac. Główną składową pracy stanowi część empiryczna. W opracowaniu dokonano analizy opartej na zbadaniu dynamiki płac realnych i nominalnych oraz dynamiki wydajności pracy. Korzystając z danych urzędów statystycznych porównane zostały dwa państwa: Polska oraz Niemcy. Analizy dokonano w ujęciu kwartalnym oraz miesięcznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku strony 193 - 205,
ISSN: 1899-9867
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Nikulin D.: Wydajność pracy a dynamika płac na przykładzie Polski i Niemiec// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -., nr. 17 (2012), s.193-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi